[ Webhosting profitux.cz ]

 

Mandaloriánkské Války
Mandaloriánkské Války (3964-3960 let před bitvou o Yavin)

Válečné strany: Republika x Mandaloriáné

Etapy: Mandaloriánská Invaze Dobívání vnějšího okraje Zásah Jediů Ukončení války

Původ
Mandaloriané byli známí pro své vyvinuté zbraňové systémy, úžasný trénink a neuvěřitelnou houževnatost v boji. Války začali po invazi Mandalorianů do Republikových systémů.

Invaze
Manadaloriané si jako první cíl vybrali měsíc Dxun, který obíhá kolem planety Onderon. Svou invazi nazývali ,, křížová výprava“. Jakmile dobili Dxun a Onderon, na který zatím republika poslala pomoc, která neuspěla, pokračovali na vnější okraj, kde pokračovali ve své výpravě. Tito ,, křižáci“ zaútočili ve třech invazních směrech a to 1 měla za úkol dobít vnější okraj, 2. dobít planety Serroco a Eres 3 a poslední měla ovládnout Coreliánksý systém. Další cíle Mandalorianů byli Venjagský systém, městský svět Taris a Degarská pevnost.

Zásah Jediů
Republika prosila radu Jedi aby jim pomohl ve válce, nicméně Jediům trvalo jednání strašně dlouho. Rada věřila že nejlepší bude, když se bude držet stranou konfliktu a odmítli vstoupit do války.Dva mladí rytíři Jedi, Revan a Malak, se rozhodli jednat volali po podpoře jediů, kteří s rozhodnutím Rady nesouhlasili, a kteří si mysleli že udělala chybu. Mnoho Jediů následovalo vychytralého a charismatického Revana. Republika dychtivě přijala tuto pomoc a tak začala ,, opravdová válka“ Jediové, kteří se přidali k Revanovi a Malakovi byli prohlášeni za generály a vedli Republikové vojsko do války s Mandaloriany. Malak sbíral díky svým taktickým dovednostem jedno vítězství za druhým jak ve vesmíru tak i na povrch planet. Republika utrpěla neuvěřitelné oběti během války na jednoho mrtvého Mandaloriana připadalo dvacet mrtvých vojáků republiky.

Konec války
Válka skončila bitvou o Machor 5. vypovězený rytíř vedl armádu proti flotile Mandalorianům na orbitě Machoru 5 a přinesl konec války. Revan poslal obrovskou flotilu vojáků a Jediů věrným v této válce. Po konečném vítězství se ze zbylých Jediů stali vrchní generálové Republiky Následky Revan a Malak propadli temné straně síly a schovali se před zbytkem řádu Jedi. Rok po válce se však vrátili v čele obrovské sithské armády a tak začala Jediiská občanská válka.